ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

09 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ވި ކެނޑިޑޭޓު:

ކާމިލް އަޙްމަދު، ނުޖޫމުގެ، ހދ. މަކުނުދޫ

 

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

15 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1439

03 މާރިޗު 2018

 

ނަންބަރު: AP-IUL/2018/02

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް!