ދަރުސް ދަޢުވަތު: “ސަލާމަތް ވެވޭނީ ކިހިނެއް؟”

ދަރުސް ދަޢުވަތު: “ސަލާމަތް ވެވޭނީ ކިހިނެއް؟”

މިޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދަރުސްއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަރުސްއަށް ވީހާވެސް ގިނަ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ބައިވެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ދަރުސްގެ މައުޟޫއު: “ސަލާމަތް ވެވޭނީ ކިހިނެއް؟”
ދަރުސް ދެއްވާނީ: ޢައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިން
ތަން: ދަރުބާރުގެ، ދޮށިމޭނާ މާލަން
ތާރީޙް: 6 ނޮވެމްބަރ 2014
ގަޑި: 21:00

ލިންކް:
– އިޝްތިހާރު ވޯލްޕޭޕަރ
ފޭސްބުކް އިވެންޓް ޕޭޖް
– ޓްރޭލާރ