ރާއްޖޭ ކުރިއަރާ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބޭނީ ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިވެ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދިގެން – އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ރާއްޖޭ ކުރިއަރާ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބޭނީ ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިވެ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދިގެން – އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭ ކުރިއަރާ ތަރައްގީވެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބޭނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިވެ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދިގެންކަމަށް އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތައް ހަރުދަނާވާނީ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެއްވި، ފުރިހަމަ . ތަމްރީނާއި ހުނަރު ދަސްކޮއްގެންކަމަށް އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ރައީސް ޝައިޙް ޢިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުރާގައި ބޭއްވިގެން ދިޔަ ކަންގަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅިގެނެްނެވެ.