ބަންދު ކުރަން ޖެހޭމީހުން އިންސާފުގެ ތެރެއިން ބަންދުކުރެވޭނެ– އައްޝައިޙް ޢިމްރާން

ބަންދު ކުރަން ޖެހޭމީހުން އިންސާފުގެ ތެރެއިން ބަންދުކުރެވޭނެ– އައްޝައިޙް ޢިމްރާން

ބަންދުކުރަންޖެހޭ މީހުން އިންސާފުގެ ތެރެއިން ބަންދުކުރެވޭނެ ކަމަށް  ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ރައީސް އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފެށުނީއްސުރެ ވަކާލާތު ކުރަމުން އައި އުސޫލުތައް ހަދާންނައްތާލައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ކުށްކުރާ މީހުންނާމެދުވެސް އަމަލުކުރައްވާނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.