ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މިވަގުތު ބައިވެރިވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕީޑީއެފް ވިދާޅިވޭ!