ޝައިޚް

June 21, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ ސިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާ […]
June 2, 2015

ނޫސް ބަޔާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على […]