DharusNews

December 27, 2014

ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއިއެކު އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ޙަދީޘް

ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއިއެކު އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ޙަދީޘް ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި […]