އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވައިފި

އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވައިފި

އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވައިފި

މިއަދު ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ނެރެފައިވާ ނޫސް  ބަޔާނުގައި ވަނީ

“އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުތަކަށް އަދާލާތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.”