ޕާޓީގެ މޮޓޯ, ނިޝާން, ކުލަ އަދި ދިދަ

މޮޓޯ

ޕާޓީގެ މޮޓޯ އަކީ ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅު ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ މިއާޔަތެވެ. މިއާޔަތުގެ މާނައަކީ: "އަދި ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޙުކުމް ކުރާހިނދު ޢަދުލު އިންޞާފަށް ޙުކުމް ކުރުމަށް ﷲ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރު ކުރައްވައެވެ."

ނިޝާން

ޕާޓީގެ ނިޝާން ހުންނާނީ ހަނދުފަޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ދެޢަދަދު ފިޔަހުރެފައި، އެފިޔައިގެ މަތީގައި ފަސް ތަރިއެވެ. އަދި ފިޔައިގެ ތިރީގައި "ޢަދާލަތު" މި ނަމެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023

ޝިޢާރު: "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ"
Hashtag: #ibu2023

ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ

ޓްވިޓަރ

ޕޯސްޓަރ

ހެޑަރ

ފޭސްބުކް

ޕޯސްޓަރ

ކަވަރ

އިންސްޓަގްރާމް

ސްޓޯރީ