އޯގަސްޓް 21, 2023

އައްޝައިޚް އުސްމާން ޢަބްދުالله އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދަޢުވަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރަށްވާފައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އުސްމާން ޢަބްދުالله އަވަހާރަވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެން އެހީ ނުހަނު ހިތާމައާއެކުއެވެ. މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްމަރްޙޫމު އުސްމާން ޢަބްދުاللهގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ […]
ސެޕްޓެމްބަރ 27, 2022

كلمة تعزية حول وفاة الفقيه سماحة العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

التعزيةخبر ارتحال الفقيه سماحة العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي موجب تألم و تأسف شديد. […]
ސެޕްޓެމްބަރ 18, 2022

އައްޝައިޚް އާދަމާ ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތަޢުޒިޔާ ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދަޢުވަތަށާއި އިސްލާޙީ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ނަސީމު (ބީއޭ ނަސީމް) ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގައި ނިޔާވެފައެވެ. ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް […]