ޖެނުއަރީ 27, 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުން

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ޢަދާލަތު […]
ޖެނުއަރީ 17, 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލުން

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލަމެވެ. މިގޮތުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މަޝްވަރާމަޖިލީހުގެ […]
އޮކްޓޯބަރ 18, 2023

ނޫސް ބަޔާން: އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އަލް-އަހްލީ ޢަރަބް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގި ޤަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ގޮވާލުން

‏بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ‏الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލަކަމުގައިވާ ‏އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހިމެނޭ ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް، […]
އޮކްޓޯބަރ 14, 2023

ޤަރާރު: ފަލަތީނާ ދެކޮޅަށް ޞިޙްޔޫނީ ބާރުތަކުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކުރުމާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވައިލާ ޤަރާރު

‏بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ‏الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: ‏އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލަކަމަށްވެފައި އެތަނުގެ ވަށައިގެންވާ […]
އޮކްޓޯބަރ 8, 2023

Press Statement: Adhaalath Party reiterate its call for the liberation of Palestinian lands from zionist occupation.

‏بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ‏الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: ‏[Male’, 08 October 2023] ‏The Adhaalath Party, standing […]
އޮކްޓޯބަރ 8, 2023

ނަުސްބަޔާން: ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތައް ޞަޙްޔޫނީ ބާރުތަކުގެ ކިބައިން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވައިލުން

‏بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ‏الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: ‏ޞަޙްޔޫނީ ބާރުތަކުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތައް މިނިވަންކުރުމަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި […]
ސެޕްޓެމްބަރ 28, 2023

އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެމްޕޭނެއް ހިންގައި އޭގެތެރެއިން އަސްލެއްނެތް ދޮގުތައްކެއް ފަތުރައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ރާވަމުންދާކަމީ […]
ސެޕްޓެމްބަރ 17, 2023

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސްބަޔާން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ މަދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މި ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިންނާއި މިރާއްޖެ އަލުން އަނބުރާ އަނިޔާވެރި އަނދިރި މާޒީގެ ތެރެއަށް […]