ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމަކީ ފިޒިކަލް ކޮށް ސޮއިކޮށް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖަހަން ޖެހޭ ފޯމެއް ކަމުން، މި އޮންލައިން ފޯމް ފުރުއްވުމުން މެންބަރޝިޕް ފޯމް ފުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ފޯމް ޕްރިންޓްކުރަށްވައިގެން ފުރުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.