289698312_5149441291836331_518177900944143451_n
289587955_5149441428502984_1286848987020970622_n
287162168_5097382870375507_1929212924420311024_n
PlayPause
previous arrow
next arrow
March 8, 2015

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް ކަންބަލުންނަށް!

ލިޔުއްވީ: މަރްޔަމް ޖަލީލު (އެމްޖޭ) އާދެ! މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ ފަޚުރަކީ ކަނބަލުން ކަމަށް ވުމާއެކު، އެކި ދިމާލުން އެކި ގޮތަށް ތަޢުރީފާ ޘަނާ […]
March 3, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ރައީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ދެ ގަޑިއެއްހާއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ މިބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އަދާލަތު ޕާޓީން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ރައީސް […]
March 3, 2015

“ތައްޔާރުވޭ!” ނަމުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“ތައްޔާރުވޭ!” ނަމުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. “ތައްޔާރުވޭ!” މި ނަމުގައި ބާއްވާ މިދަރުސް އޮންނާނީ 6 މާޗް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައެވެ. މިދަރުސް އަކީ ޝެއިޚް […]
February 3, 2015

ނޭންގި އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ އެޕާޓީން ކެނޑެން ފޮނުވާ ސިޓީ

February 3, 2015

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މިވަގުތު ބައިވެރިވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕީޑީއެފް ވިދާޅިވޭ!
December 27, 2014

ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން ނެރެފި

December 27, 2014

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން
December 27, 2014

ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއިއެކު އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ޙަދީޘް

ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއިއެކު އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ޙަދީޘް ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ އިޝާ ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި   ވީޑިއޯ ބައްލަވާ: ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއިއެކު އިމާމް ނަވަވީގެ 40 ޙަދީޘް 
December 27, 2014

ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިމަވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. – މީދާދީ ގޮތުން އުމުރުން 35 އަހަރުވެފައިނުވުން. ވީމާ […]